Vysoká kvalita pro chovatele

Naší prioritou v oblasti šlechtění skotu a prasat je zajistit chovatelům v České republice kvalitní produkty, které umožní zvyšování efektivity jejich stád. Nejedná se jen o zvyšování výkonnosti produkčních zvířat, cílem je i zlepšování zdravotních a reprodukčních ukazatelů, zvyšování kvality finálních produktů (maso, mléko) a u chovných zvířat optimalizace délky jejich produkčního života. Naše znalosti a zkušenosti přenášíme i na obchodování s dobytkem. Pravidelně prodáváme vybrané kategorie dobytka z vlastní produkce - nejžádanější jsou vysokobřezí jalovice.

S ohledem na požadovanou odbornost jsou plemenářské činnosti vyčleněny do specializovaných úseků ve společnostech AGRO – Měřín, a.s. a CHOVSERVIS a.s., které se zabývají jak šlechtěním skotu, tak šlechtěním prasat. Činnosti spojené se šlechtěním skotu jsou dále rozvinuty ve specializovaných společnostech GENSEMEX, a.s. a PLEMO, a.s.

 

pict5.png

1 AGRO – Měřín, a.s.

2 GENSEMEX, a.s.

3 CHOVSERVIS a.s.

4 PLEMO, a.s.

pict1.png 114 osob
pict3.png 226 846 tis. Kč